Iris School

IEB EDUCATION, TRƯỜNG LIÊN CẤP PHENIKAA VÀ IRIS SCHOOL CÙNG HỢP TÁC – NGHIÊN CỨU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI NHẬT BẢN.
Vào 04/2023 vừa qua, IEB Education cùng Đại diện Trường liên cấp Phenikaa và Iris School đã có chuyến công tác tại đất nước mặt trời mọc để trao đổi, nghiên cứu về chương trình đào tạo Nhật Bản. Đoàn công tác & làm việc tại Nhật Bản  Đại diện và hiệu trưởng nhà trường...
Scroll to Top