Tuyển dụng

Job Title: Chuyên viên Digital Marketing Reports to: Marketing Manager Quantity: I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Triển khai hoạt động quảng cáo trên các nền tảng facebook, google . Theo dõi, tối ưu hiệu quả quảng cáo.  Báo cáo kết quả các chiến dịch quảng cáo.  Phối hợp với các bộ phận khác để gia tăng...
Job Title: Chuyên viên Digital Marketing Reports to: Marketing Manager Quantity: I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Triển khai hoạt động quảng cáo trên các nền tảng facebook, google . Theo dõi, tối ưu hiệu quả quảng cáo.  Báo cáo kết quả các chiến dịch quảng cáo.  Phối hợp với các bộ phận khác để gia tăng...
I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Xây dựng và quản lý hệ thống digital của công ty Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch digital marketing ứng với các mục tiêu từng giai đoạn . Thiết lập hệ thống báo cáo, đo lường và tối ưu hiệu quả digital marketing Quản lý và xây dựng...
Scroll to Top