Privacy Policy

Tại IEB Education, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mọi tổ chức và cá nhân.

Chính sách này giải thích khi nào và tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về những người truy cập vào nền tảng của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng nó, các điều kiện mà chúng tôi có thể tiết lộ nó cho người khác và cách chúng tôi bảo mật thông tin đó.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian, vì vậy hãy thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, bao gồm cả việc sử dụng ‘cookie’?

Giống như nhiều nền tảng khác, trang web IEB Education sử dụng cookie. ‘Cookie’ là những mẩu thông tin nhỏ được một tổ chức gửi đến máy tính của bạn và được lưu trữ trong ổ cứng của bạn để cho phép trang web đó nhận ra bạn khi bạn truy cập. Họ thu thập dữ liệu thống kê về các hành động và mẫu duyệt web của bạn và không xác định bạn là một cá nhân. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn, được cá nhân hóa hơn.

Có thể tắt cookie bằng cách đặt tùy chọn trình duyệt của bạn. Việc tắt cookie có thể làm mất chức năng khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ bạn khi bạn điền vào các biểu mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc yêu cầu đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

Loại thông tin nào được thu thập từ bạn?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên của bạn, tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin về những trang nào được truy cập và khi nào.

Nếu bạn thanh toán qua ví điện tử, thông tin thẻ của bạn sẽ không được chúng tôi nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào; nó được thu thập bởi các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, những người chuyên thu thập và xử lý trực tuyến an toàn thông tin của bạn, như được giải thích bên dưới. Chúng tôi cam kết không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bạn ngoại trừ trường hợp được cung cấp cụ thể và có chủ ý.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

– cung cấp một báo giá;

– xử lý đơn đặt hàng mà bạn đã gửi;

– để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào do bạn và chúng tôi ký kết;

– thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi;

– gửi cho bạn những thông tin liên lạc mà bạn đã yêu cầu và bạn có thể quan tâm. Chúng có thể bao gồm các chương trình khuyến mãi các dịch vụ của chúng tôi;

– thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi;

– tiến hành một ứng dụng cho các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thường xuyên xem xét các khoảng thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của mình. Về mặt pháp lý, chúng tôi bắt buộc phải nắm giữ một số loại thông tin để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của mình. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi miễn là cần thiết cho hoạt động liên quan, hoặc miễn là được quy định trong bất kỳ hợp đồng liên quan nào mà bạn giữ với chúng tôi.

Ai có quyền truy cập thông tin của bạn?

Thông tin nhận dạng cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước của bạn. Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định một cá nhân, bao gồm, (nhưng không giới hạn) họ và tên, nhà riêng hoặc các địa chỉ thực khác và / hoặc địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác, cho dù ở cơ quan hay nhà riêng.

Cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin của mình

Tính chính xác của thông tin của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực tìm cách giúp bạn xem xét và chỉnh sửa thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn dễ dàng hơn. 

Các biện pháp phòng ngừa bảo mật được áp dụng để bảo vệ việc mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi thông tin của bạn. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ thông tin nhạy cảm vì chúng tôi sử dụng bộ xử lý của bên thứ ba.

Thông tin chi tiết không nhạy cảm (địa chỉ email của bạn, v.v.) được truyền bình thường qua Internet và điều này không bao giờ có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó trên hệ thống của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các tổ chức khác điều hành. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư trên các trang web khác mà bạn truy cập. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và thông lệ của các trang web khác ngay cả khi bạn truy cập chúng bằng các liên kết từ trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu bạn liên kết đến trang web của chúng tôi từ trang web của bên thứ ba, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ bảo mật của chủ sở hữu và người điều hành trang web của bên thứ ba đó và khuyên bạn nên kiểm tra Chính sách của trang web bên thứ ba đó.

Scroll to Top